படித்தவை, பார்த்தவை, கேட்டவை, எண்ணியவை...

Friday, December 31, 2004

இப்படியும் கொடுக்கலாம்-குறுஞ்செய்தி

இப்படியும் கொடுக்கலாம் - Frequent Flyer Miles

அதேபோல, ஐரோப்பாவின் சில நாடுகளில், நிவாரண நிதியைக் குறுஞ்செய்திகளை (SMS) அனுப்புவதன் வாயிலாகச் சேகரிக்கிறார்கள்.

செல்பேசிப் பயனர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணுக்குக் (உ-ம்: 9999) குறிப்பிட்ட வார்த்தையுடன் (உ-ம்: சுனாமி, ஆசியா...) ஒரு குறுஞ்செய்தியை அனுப்பவேண்டும். அவ்வாறு அனுப்பப்படும் ஒவ்வொரு கு.செவுக்கும் வழக்கத்தைவிட அதிகமான தொகையொன்று வசூலிக்கப்படும். அத்தொகையை சேவை வழங்குவோர் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு அளித்துவிடுவர்.

ஸ்விஸில் இரண்டு தொலைபேசிச் சேவை வழங்குநர்கள் இப்பணியில் தொண்டு அமைப்புகளுக்கு உதவி புரிந்துள்ளனர். ஒரு நிறுவனம் கு.செ ஒன்றுக்கு 1 ஃப்ராங்கும் (சுமார் 90 அமெரிக்க சென்ட்டுகள்), மற்றொரு நிறுவனம் 5 ஃப்ராங்குகளும் வசூலிக்கின்றன. இவை முறையே காரிடாஸ், யூனிசெஃப் தொண்டு அமைப்புகளுக்குப் போய்ச்சேரும், மில்லியன்களில்.

No comments: