படித்தவை, பார்த்தவை, கேட்டவை, எண்ணியவை...

Sunday, March 15, 2009

நகர பரிபாலனம்

சில வாரங்களுக்கு முன்பு ஜூரிக் நகர நிர்வாகத்திலிருந்து ஒரு கடிதம் அனுப்பியிருந்தார்கள். அதில், வரிசைமுறையேதுமின்றி ஓர் அளவீடு/ஆய்வுக்கெனத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நகரின் சில ஆயிரம் குடியிருப்போர்களில் நானும் ஒருவனென்றும், வரும் நாட்களில் ஓர் அமைப்பு/நிறுவனமொன்றின் வாயிலாக கேட்கப்படும் வினாத்தொகுப்பிற்கு முடிந்தால் விடையளித்து உதவும்படி குறிப்பிட்டிருந்தனர். வெள்ளி (13.03.09) மாலை பெண்மணியொருவர் தொலைபேசியினூடாகத் தொடர்பு கொண்டு பல்வேறு வினாக்களைக் கேட்டிருந்தார். கிட்டத்தட்ட முக்கால் மணி நேரம் நடந்த அக்கேள்வியாடலில் நினைவிலுள்ள சில:

-நகரில் நீங்கள் முக்கியமாக விரும்புவதை எவற்றை?
-நகரில் நீங்கள் முக்கியமாக விரும்பாதவை எவை?

-நகரின் பொருளாதார நிலை எவ்வாறு உள்ளது?
-இன்னும் ஓரிரு ஆண்டுகளில் அதன் நிலைமை எவ்வாறு இருக்கும்?
-அதையொட்டி உங்களது பொருளாதார நிலையின் தாக்கத்தின் மதிப்பீடு என்ன?
-நகரானது போதிய அளவு வேலைவாய்ப்புகளை வழங்குகிறதா?
-கல்வி மற்றும் மேற்படிப்பிற்கான வசதிகள் எவ்விதத்தில் உள்ளன?

-நகர நிர்வாகம் குறித்த உங்கள் மதிப்பீடு என்ன?
-உங்கள் பகுதி நகர மன்ற உறுப்பினர்கள் உங்களைச் சரியாகப் பிரதிநிதிப்படுத்துகிறார்களா?

-நகரத் தூய்மை பற்றிய மதிப்பீடு?
-துப்புரவு சரியாக நடக்கிறதாகக் கருதுகிறீர்களா?

-நகரில் போதிய பசுமை உள்ளதாகக் கருதுகிறீர்களா?

-நகரின் பொதுப் போக்குவரத்து வசதிகள் குறித்த மதிப்பீடு என்ன?
-பேருந்து, ட்ராம் போன்றவைகள் இடநெரிசலைக் கொண்டுள்ளனவா?
-நீங்கள் அடைய வேண்டிய இடத்தை ஒரே வண்டியில் சென்றடைய முடிகின்றதா/இல்லை இடையில் எத்தனை மாற்றல்கள் தேவைப்படுகின்றன?
-போக்குவரத்து நிறுத்தங்கள் உங்களது இடத்தின் அருகிலேயே உள்ளனவா?
-பெயர்ப்பலகைகள் சரியான தகவல்களைக் கொண்டுள்ளனவா?
-போக்குவரத்து சரியான கால அட்டவணைப்படி இயங்குகின்றதா?

-பாதசாரிகள் இலகுவாகச் செல்ல முடிகிறதா?
-மிதிவண்டி ஓட்டிகளால் ஏதேனும் இடைஞ்சல் ஏற்படுகிறதா?
-சாலையைக் கடக்கும்போது ஏதேனும் பயம் இருக்கிறதா?

-எத்தனை நாட்களுக்கொருமுறை மிதிவண்டியை பயன்படுத்துகிறீர்கள்?
-மிதிவண்டிகள் செல்வதற்குப் போதுமான சிறப்பு வழித்தடங்கள் உள்ளனவா/போதுமா?
-மிதிவண்டிகள் நிறுத்தப் போதுமான இடங்கள் உள்ளனவா?

-தனியார் போக்குவரத்து (கார் முதலானவை) நிலை மற்றும் வசதிகள் குறித்தான மதிப்பீடு என்ன?
-வாகன நிறுத்த வசதிகள் போதுமான அளவு உள்ளதா?
-வாகன ஓட்டிகள் சாலை விதிமுறைகளைச் சரியாக மதிக்கிறார்களா?

-குழந்தைகளுக்கான வசதிகளை எங்ஙனம் மதிப்பீடு செய்வீர்கள்?
-பள்ளி, நர்சரி போன்றவைகளைக் குறித்தான மதிப்பீடு என்ன?
-குழந்தைகள் விளையாட போதுமான இடங்கள், பூங்காக்கள் உள்ளனவா?
-நகரின் விளையாட்டு வசதிகள், நீச்சல்குளங்கள் குறித்தான மதிப்பீடு என்ன?

-நீங்கள் வசிக்கும் இடங்களில் பொதுமக்கள் கூடுவதற்கான வசதிகள் பற்றிய மதிப்பீடு?

-நகரின் கலை, கலாச்சார நிகழ்வுகளைப் பற்றிய மதிப்பீடு?
-நகரில் சுற்றிப் பார்க்கப் போதுமான இடங்கள் உள்ளனவா?

-இரவில் தனியாக நடந்து செல்லக் கூடிய நிலையைப் பற்றிய மதிப்பீடு
-இரவில் தனியாகச் செல்லும் போது நகரின் ஏதேனும் இடங்களைத் தவிர்க்கின்றீர்களா?
-அவ்வாறாயின், எத்தகைய இடங்களைத் தவிர்க்கிறீர்கள்?
-கடந்த சில வருடங்களில் நீங்கள் ஏதேனும் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறீர்களா?
-காவல்துறை குறித்தான கருத்தென்ன?

-உங்கள் வாழிடம் வசதியாக உள்ளதா?
-எவ்வளவு காலமாக அவ்விடத்திலேயே வசிக்கிறீர்கள்?
-வாழிடத்தைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் மனதிற்கு மகிழ்வழிக்கிறதா?
-வாழிடத்தைச் சுற்றியுள்ள ஒலியின் அளவு உங்களைப் பாதிக்கிறதா?
-வாடகை குறித்த மதிப்பீடு யாது?

-சூழியல் சீர்கேட்டைக் குறைக்க பின்வருவன போன்ற நடவடிக்கைகளை வரவேற்பீர்களா இல்லை எதிர்ப்பீர்களா:
-கூடுதல் பெட்ரோல் கட்டணம்
-கூடுதல் வாகன நிறுத்தக் கட்டணம்
-நிலத்தடிப் போக்குவரத்து விரிவு
...
...
-இதுகுறித்து உங்களது பரிந்துரைகள் யாவை?

-இதுபோன்ற அளவீடு செய்யும் நடவடிக்கைகள் பயனுள்ளதாக இருக்குமெனக் கருதுகிறீர்களா?


இங்ஙனம் மக்களுக்காக இயங்கும் நிர்வாகங்கள் அவ்வப்போது தங்கள் செயல்பாடுகளைப் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்திக்கொள்ளும் ஆரோக்கியப் போக்கு மிகவும் வரவேற்பிற்குரியவை.